Ämnen
Samhällsekonomi

Kommunekonomi kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Karen Asplund
överaktuarie
029 551 3611

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna