Ämnen
Samhällsekonomi

Kommunekonomi kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt de bokslutsprognoser som kommunerna i Fasta Finland rapporterat ökade kommunernas sammanlagda årsbidrag för år 2020 med 2,2 miljarder euro från året innan. De förklarande faktorerna var den kraftiga ökningen av statsandelar och skatteinkomster. Också resultatet ökade kraftigt, till totalt 1,…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Karen Asplund
överaktuarie
029 551 3611

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna