Ämnen
Befolkning och samhälle

Befolkningsprognos

Finlands officiella statistik (FOS)
Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. I prognosen beräknas den framtida befolkningen i ett område om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Uppgifterna offentliggörs vart tredje år.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Prognos för den demografiska försörjningskvoten för 2040

67,3
2040
Befolkningsprognos
Uppdaterad: 2021-09-30

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Befolkningsprognos (prognos 2021) 2021-2070

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna