Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Aihealuejako

Aihealuejako on yhteiskuntatilaston sisällöllinen perusluokitus, joka jäsentää Suomen virallisen tilaston tilastot ja julkaisut. Jakoa käytetään tiedon löytämistä helpottavana jäsennyksenä myös verkkopalvelussa.

Tilasto voi kuulua useampaan aihealueeseen.

Suomen virallisen tilaston aihealuejako:

Suomi Svenska English Lyhenne
Asuminen Boende Housing ASU
Elinolot Levnadsförhållanden Living Conditions ELI
Energia Energi Energy ENE
Hinnat ja kustannukset Priser och kostnader Prices and Costs HIN
Julkinen talous Offentlig ekonomi Government Finance JUL
Kansantalous Nationalräkenskaper National Accounts KAN
Kauppa Handel Trade KAU
Koulutus Utbildning Education KOU
Kulttuuri ja viestintä Kultur och massmedier Culture and the Media KLT
Liikenne ja matkailu Transport och turism Transport and Tourism LII
Maa-, metsä- ja kalatalous Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, Forestry and Fishery MAA
Oikeus Rättsväsende Justice OIK
Palkat ja työvoimakustannukset Löner och arbetskraftskostnader Wages, Salaries and Labour Costs PAL
Palvelut Tjänster Services PAV
Rahoitus ja Vakuutus Finansiering och försäkring Financing and Insurance RAH
Rakentaminen Byggandet Construction RAK
Sosiaaliturva Socialskydd Social Protection SOS
Teollisuus Industri Manufacturing TEO
Terveys Hälsa Health TER
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Vetenskap, teknologi och informationssamhället Science, Technology and Information Society TTT
Tulot ja kulutus Inkomst och konsumtion Income and Consumption TUL
Työmarkkinat Arbetsmarknaden Labour Market TYM
Vaalit Val Elections VAA
Väestö Befolkning Population VRM
Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources YMP
Yritykset Företag Enterprises YRI

 


Päivitetty 7.8.2012