Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.2.2018

Avoimia työpaikkoja vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 37 200, kun vuotta aiemmin määrä oli 26 400. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat joulukuun ensimmäisen päivän tilannetta. Koko vuonna 2017 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 41 600, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (33 900).

Avoimet työpaikat 2016/IV – 2017/IV

  Vuosi/Neljännes
2016/IV 2017/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 26 400   37 200  
Osa-aikaisia 5 200 20 6 900 19
Määräaikaisia 8 100 31 9 500 26
Vaikeasti täytettäviä 13 200 50 19 900 54
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 74 prosenttia eli 27 400 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia. Vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli yksityisellä sektorilla 21 600 eli 82 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna eniten Etelä-Suomen suuralueella. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna kasvu oli suurinta toimialaryhmissä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (+ 3 100) sekä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (+ 2 800).

Viimeisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 26 prosenttia oli määräaikaisia, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana osuus oli 31 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 19 prosenttia eli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Avoimista työpaikoista 54 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 50 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi teollisuuden ja kaupan alojen toimipaikoissa.

Avoinna olleiden työpaikkojen määriä voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina . Vuonna 2017 avoinna olleista työpaikoista keskimäärin 77 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 80 prosenttia. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimien työpaikkojen määrän kasvu jakautui lähes kaikille toimialaryhmille. Avoimet työpaikat lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna eniten Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella.

Vuositasolla tarkasteltuna kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 19 prosenttia ja määräaikaisia 40 prosenttia. Osuudet olivat melko lähellä edellisen vuoden tasoa. Työnantajat ilmoittivat edellisvuotista useammin kokeneensa vaikeuksia avoimien työpaikkojen täyttämisessä. Keskimäärin vuonna 2017 avoinna olleista työpaikoista 45 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun edellisenä vuonna osuus oli 40 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2016 – 2017

  Vuosi
   2016    2017
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 33 900   41 600  
Osa-aikaisia 7 200 21 7 700 19
Määräaikaisia 14 600 43 16 800 40
Vaikeasti täytettäviä 13 600 40 18 600 45
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää kokonaismääriin. Lukujen tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2017, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2017/04/atp_2017_04_2018-02-19_tie_001_fi.html