Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.3.2010

Energian kokonaiskulutus väheni 6 prosenttia vuonna 2009

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus vuonna 2009 oli 1330 petajoulea (PJ). Kulutus laski 6 prosenttia edellisvuodesta. Sähkönkulutus väheni samaan aikaan 7 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Uusiutuvan energian osuus laskussa

Talouden taantuma vähensi energiankulutusta erityisesti teollisuudessa. Teollisuustuotanto romahti yli 20 prosenttia vuodesta 2008. Pudotus oli historiallisen voimakas ja tuotannon määrä laski vuoden 2000 tasolle. Myös energian kokonaiskulutus on vuonna 2000 ollut viimeksi yhtä alhainen.

Uusiutuvien energialähteiden kulutus laski 13 prosenttia. Teollisuuden toimialoista etenkin metsäteollisuuden tuotanto laski voimakkaasti. Metsäteollisuus on toimialana paitsi teollisuuden suurin sähkönkäyttäjä, myös merkittävin uusiutuvien energialähteiden käyttäjä. Yksittäisistä energialähteistä eniten vähenikin puupohjaisten polttoaineiden, erityisesti sellun tuotannossa syntyvän mustalipeän, käyttö. Ennätyksellisestä edellisvuodesta heikentynyt vesitilanne vähensi vesivoiman tuotantoa 26 prosentilla.

Ydinvoimalla tuotettiin sähköä 2 prosenttia edellisvuotta enemmän ja samalla saavutettiin tähänastinen ennätys vuotuisessa tuotannossa. Tuulivoimatuotanto lisääntyi 6 prosentilla edellisvuodesta, mutta oli edelleen vain 0,4 prosenttia tuotetusta sähköstä.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni 5 prosenttia. Fossiilisista polttoaineista hiilen (sisältäen kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus oli 9 prosentin kasvussa. Vähentynyt vesivoiman tuotanto lisäsi kivihiilen käyttöä sähkön erillistuotannossa. Myös edellisvuotta edullisemmat päästöoikeuksien hinnat osaltaan paransivat kivihiilen kilpailukykyä sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena vähempipäästöisiin polttoaineisiin nähden. Edellisvuotta kylmempi sää lisäsi lämmitystarvetta.

Sähkön nettotuonti laski 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä 15 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi oli nettomyyjänä, mutta Venäjältä tuodun sähkön määrä nousi kaikkien aikojen ennätykseen.

Hinnat edellisvuotta alempana, mutta nousussa

Sähkön markkinahinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa pysytteli edellisvuotta alemmalla tasolla. Vuoden lopussa hinta kuitenkin nousi vuoden 2008 joulukuuta korkeammalle tasolle.

Maakaasun hinta oli alkuvuodesta laskussa, mutta kääntyi kesällä nousuun. Vuoden lopussa hinta oli 13 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Liikennepolttoaineiden sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn hinnat pysyttelivät keskimäärin edellisvuoden tasoa alempana. Hinnat kuitenkin nousivat vuoden aikana edellisvuoden joulukuun tasolta. Hintakehitys heijasteli raakaöljyn hintakehitystä, joka vuoden 2008 loppupuolen jyrkän pudotuksen jälkeen oli vuonna 2009 tasaisessa nousussa. Moottoribensiinin kuluttajahinta kallistui joulukuusta joulukuuhun 16 prosenttia, kevyt polttoöljy 14 prosenttia. Dieselöljyn hintakehitys oli maltillisempaa, nousu vastaavana aikana oli 2 prosenttia. Dieselin hintaa painoi teollisuuden kuljetusten väheneminen.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2009, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 24.3.2010

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2009/04/ehkh_2009_04_2010-03-24_tie_001.html