Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 8. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä sekä osuudet innovaatioita tehneistä

  Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Tuoteinnovaatioiden kehittäjä Prosessi-
innovaatioita
Prosessi-innovaatioiden kehittäjä
Oma yritys Oma
yritys
ja muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja
laitokset
Oma yritys Oma
yritys
ja muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja
laitokset
% % % % % % % %
Yhteensä 8221 33,0 70,3 23,7 6,0 35,6 55,4 34,6 10,0
 
Teollisuus
yhteensä
1)
4224 34,9 72,0 23,7 4,3 39,9 54,3 37,0 8,7
10 - 19 1554 23,2 66,8 25,5 7,7 27,3 55,9 30,6 13,6
20 - 49 1465 37,1 71,8 21,7 6,5 40,9 56,5 35,5 8,1
50 - 99 565 35,0 68,6 31,4 0,0 46,0 49,8 45,0 5,2
100 - 249 375 50,8 82,4 17,6 0,0 54,9 57,3 33,9 8,8
250 - 499 140 60,7 74,2 25,8 0,0 65,7 51,8 42,0 6,3
500 - 126 78,9 76,8 23,2 0,0 81,5 42,9 53,7 3,4
 
Palvelut
yhteensä
3996 30,9 68,2 23,6 8,2 31,1 57,0 31,4 11,7
10 - 19 1913 27,2 65,3 26,5 8,1 26,9 53,4 35,7 10,9
20 - 49 1296 33,7 67,6 23,1 9,3 32,0 62,1 23,6 14,3
50 - 99 375 32,1 79,4 14,7 5,8 32,4 69,7 16,9 13,4
100 - 249 254 29,4 75,0 13,4 11,6 38,0 34,6 55,1 10,3
250 - 499 83 51,4 72,4 27,6 0,0 60,7 60,6 32,3 7,1
500 - 75 55,9 61,5 32,8 5,7 58,7 59,1 40,9 0,0
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 8. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä sekä osuudet innovaatioita tehneistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_008_fi.html