Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 29. Organisaatioinnovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista

  Havaittu vaikutus
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei merkitystä
% % % %
Kaikki yritykset
Asiakkaiden ja toimittajien (alihankkijoiden) tarpeisiin vastaamisen nopeutuminen 21,7 51,4 19,3 7,6
Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiskyvyn parantuminen 13,3 39,5 25,7 21,4
Yrityksen tavaroiden ja palveluiden laadun parantuminen 16,7 48,8 24,9 9,5
Alentuneet yksikkökustannukset 9,2 31,8 37,8 21,1
Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen ja/tai henkilöstövaihtuvuuden väheneminen 9,6 35,1 38,1 17,1
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen yrityksessä 12,3 45,5 31,3 10,9
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen muiden yritysten ja laitosten kanssa 4,9 28,9 43,2 23,0
Jokin muu vaikutus 1,1 2,1 1,4 95,4
Teollisuus 1)
Asiakkaiden ja toimittajien (alihankkijoiden) tarpeisiin vastaamisen nopeutuminen 21,4 50,5 20,4 7,7
Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiskyvyn parantuminen 14,7 38,7 27,8 18,7
Yrityksen tavaroiden ja palveluiden laadun parantuminen 16,8 45,2 28,4 9,6
Alentuneet yksikkökustannukset 10,9 32,5 38,5 18,2
Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen ja/tai henkilöstövaihtuvuuden väheneminen 7,9 31,9 42,4 17,8
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen yrityksessä 11,1 45,9 31,4 11,6
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen muiden yritysten ja laitosten kanssa 4,5 26,8 47,8 20,9
Jokin muu vaikutus 1,7 1,5 0,7 96,1
Palvelut
Asiakkaiden ja toimittajien (alihankkijoiden) tarpeisiin vastaamisen nopeutuminen 21,9 52,3 18,3 7,5
Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiskyvyn parantuminen 12,0 40,3 23,7 24,0
Yrityksen tavaroiden ja palveluiden laadun parantuminen 16,6 52,2 21,6 9,5
Alentuneet yksikkökustannukset 7,6 31,2 37,2 24,0
Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen ja/tai henkilöstövaihtuvuuden väheneminen 11,2 38,2 34,1 16,5
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen yrityksessä 13,4 45,1 31,2 10,2
Viestinnän ja tiedon jakamisen paraneminen muiden yritysten ja laitosten kanssa 5,3 30,9 38,8 25,0
Jokin muu vaikutus 0,4 2,8 2,0 94,8
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 29. Organisaatioinnovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_029_fi.html