Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2011

Tarkistetut julkisen talouden alijäämä- ja velkatiedot vuodelta 2010 ilmestyneet

Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2010 oli 4,6 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuotta aiemmin alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Vuonna 2010 valtiosektorin alijäämä kasvoi 1,6 miljardia euroa 9,4 miljardiin euroon. Kuntasektorin alijäämä puolestaan pieneni 1,1 miljardista eurosta 0,5 miljardiin euroon. Sosiaaliturvarahastot, lähinnä työeläkelaitokset, keräsivät 5,4 miljardin euron ylijäämän.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Julkisyhteisöjen velan määrä kasvoi 12 miljardilla eurolla 87 miljardiin euroon vuoden 2010 aikana. Valtion velka kasvoi 11,5 miljardia ja kuntien velka kasvoi 0,5 miljardia euroa. Velan suhde BKT:hen kasvoi samalla 48,3 prosenttiin edellisvuoden 43,3 prosentista.

Verrattuna maaliskuussa 2011 julkaistuihin vuoden 2010 ennakkotietoihin julkisyhteisöjen yhteenlaskettu alijäämä muuttui vain hieman: se kasvoi 0,1 miljardia euroa. Aiempiin vuosiin tehtyjen aikasarjakorjausten johdosta vuosien 1990 - 2009 alijäämäsuhde on parantunut keskimäärin 0,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Korjausten taustalla on pääosin työeläkelaitosten kiinteistösijoitustuottojen laskentamenetelmän tarkistus. Julkisyhteisöjen vuoden 2010 velka laski 0,2 miljardia euroa ennakkotietoihin nähden.

Tilastossa käytetty julkisen alijäämän käsite on EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän liiallisten alijäämien menettelyn (EDP) mukainen. Tämä nk. EDP-alijäämä vastaa kansantalouden tilinpidossa (EKT95) laskettua julkisyhteisöjen sektoritilin mukaista nettoluotonantoa lukuun ottamatta swap- ja korkotermiinisopimuksiin liittyviä korkovirtoja, jotka EDP-alijäämäraportoinnissa kirjataan osaksi korkoja, mutta kansantalouden tilinpidossa johdannaisvelan muutoksiksi. Vuonna 2010 menetelmien eron vaikutus oli 0,3 prosenttia BKT:sta, ja EKT95-sektoritilien mukainen nettoluotonanto oli tarkistettujen ennakkotietojen mukaan -2,8 prosenttia BKT:sta.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Eurostatille syyskuussa raportoimista tiedoista. Eurostat tarkastaa jäsenmaiden raportoimia alijäämä- ja velkatietoja seuraavien viikkojen aikana. Tässä prosessissa Tilastokeskuksen raportoimiin tietoihin voi tulla muutoksia. Mikäli näin tapahtuu, päivittyneet tiedot julkaistaan tämän tilaston sivuilla 21. lokakuuta, samana päivänä kun Eurostat julkistaa tiedot.


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-09-30_tie_001_fi.html