Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2011, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
vaarallista
jätettä
01–03 Maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely 1) 0 0 0 0 0 2 760 0 0 0 0 0 2 760 0
05–09 Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 910 0 56 910 0
Teollisuus 1 085 216 40 208 34 8 340 600 1 455 470 1 360 16 13 825 442
  10–12 Elintarv., juomien ja tupakan valm. 2 9 4 7 6 4 589 35 14 192 9 871 7
  13–15 Tekstiilien vaatteiden, nahan ja nahkatuott. valm. 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 12 1
  16 Sahatav. ja puutuott. jne valm. 6 2 0 1 0 5 376 0 5 2 10 0 5 403 26
  17–18 Paperin, paperi- ja kartonkituott.
valm., painaminen ja tallent. jäljent.
342 17 0 185 8 2 935 1 1 312 288 123 1 5 212 8
  19 Koksin ja jalostettujen öljytuott. valmi. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 18
  20–22 Kemikaalien, kemiallisten tuott. ja kumi— ja muovituott. valm. 511 4 0 5 18 6 5 44 124 51 0 768 95
  23 Ei-metallisten mineraalituott. valm. 1 3 36 1 0 1 0 23 1 462 0 582 2
  24–25 Metallien jalostus ja metallituot. valmistus 194 149 0 5 1 5 4 23 41 502 1 925 276
  26–30,33 Koneiden ja laitteiden valm.; asennus, huolto ja korjaus 7 32 0 3 1 6 1 11 0 18 0 79 8
  31–32 Muu valmistus 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 9 6 0 14 11 225 0 35 54 1 158 0 1 514 22
Rakentaminen 0 265 1 6 0 253 1 70 14 17 815 0 18 425 334
Palvelut ja kotitaloudet 19 16 61 367 23 88 389 1 531 245 83 339 3 161 146
Yhteensä 1 113 503 102 595 68 11 666 990 3 091 783 77 326 355 96 595 944
- josta vaaralllista jätettä 343 166 0 0 0 33 0 0 57 248 97 944  
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 17.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2011, Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2011, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tau_002_fi.html