Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2011, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 2 760 0 0 0 0 0 2 760 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 910 0 56 910 0
Industri 1 085 216 40 208 34 8 340 600 1 455 470 1 360 16 13 825 442
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
2 9 4 7 6 4 589 35 14 192 9 871 7
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 12 1
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
6 2 0 1 0 5 376 0 5 2 10 0 5 403 26
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
342 17 0 185 8 2 935 1 1 312 288 123 1 5 212 8
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 18
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
511 4 0 5 18 6 5 44 124 51 0 768 95
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1 3 36 1 0 1 0 23 1 462 0 582 2
Metallframställning och
metallvarutillverkning
194 149 0 5 1 5 4 23 41 502 1 925 276
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
7 32 0 3 1 6 1 11 0 18 0 79 8
Övrig tillverkning 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 9 6 0 14 11 225 0 35 54 1 158 0 1 514 22
Byggverksamhet 0 265 1 6 0 253 1 70 14 17 815 0 18 425 334
Servicesektorn och hushåll 19 16 61 367 23 88 389 1 531 245 83 339 3 161 146
Totalt 1 113 503 102 595 68 11 666 990 3 091 783 77 326 355 96 595 944
- varav farligt avfall 343 166 0 0 0 33 0 0 57 248 97 944  
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2011, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tau_002_sv.html