Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2019
Kommunalt avfall
2018
2016
Kommunalt avfall
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/tau_sv.html