Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Avfallsbehandling år 2008, 1000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 1 061 132 247 87 595
- varav problemavfall 317 64 19 85 149
Metallavfall 1 514 1 514 0 0 0
Glasavfall 53 52 0 0 1
Pappers- och pappavfall 778 724 37 0 17
Plast och gummiavfall 79 28 50 0 1
Träavfall 12 065 3 490 8 510 51 14
- varav problemavfall 7 0 7 0 0
Uttjänta fordon 46 46 0 0 0
- varav problemavfall 30 30 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 54 45 2 0 7
- varav problemavfall 20 20 0 0 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 782 591 131 4 56
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 273 187 428 128 1 530
- varav problemavfall 73 0 13 2 58
Slam 871 180 437 12 242
- varav problemavfall 107 2 1 12 92
Mineralavfall 54 689 15 663 0 0 39 026
- varav problemavfall 1 693 202 0 0 1 491
Övrigt avfall 9 0 0 0 9
- varav problemavfall 1 0 0 0 1
Totalt 74 275 22 653 9 842 282 41 498
- varav problemavfall 2 248 318 40 99 1 791

Källa: Avfallstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2008, Avfallsbehandling år 2008, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tau_001_sv.html