Finlands officiella statistik

Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mängden kommunalt avfall ökade något år 2019 - största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi
9.12.2020
År 2019 uppgick mängden kommunalt avfall till över tre miljoner ton. Jämfört med året innan ökade den totala avfallsmängden med 80 000 ton, dvs. med något under tre procent. Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden motsvarade omkring 565 kg räknat per invånare.

Beskrivning: Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen
15.6.2017
Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/index_sv.html