Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2021

Mängden kommunalt avfall fortsatte att öka år 2020 – största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi

År 2020 uppgick mängden kommunalt avfall till omkring 3,3 miljoner ton. Jämfört med året innan ökade den totala avfallsmängden med 170 000 ton, dvs. med mer än fem procent. Inga större förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden motsvarade omkring 596 kilogram räknat per invånare.

År 2020 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 3 296 000 ton. Jämfört med året innan var ökningen omkring 170 000 ton, dvs. mer än fem procent. Avfallsmängden har ökat flera år i rad. Som kommunalt avfall betraktas utöver avfall som uppkommer vid boende också med det jämförbart avfall inom handel, industri och tjänster, till exempel från kontor och matsalar.

Energiåtervinning är det vanligaste sättet att hantera kommunalt avfall

Det skedde inga större förändringar mellan de olika sätten att hantera avfall. Energiåtervinningen av avfall har fr.o.m. år 2012 varit den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall – år 2020 ökade dess andel något, till 58 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på samproduktion av el och värme, och värmen utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2004–2020

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2004–2020

Andelen materialåtervinning av avfall minskade något och var 42 procent. Å andra sidan var den totala mängden avfall på samma nivå som tidigare; ökningen i den totala mängden kommunalt avfall ledde i huvudsak till ökad energiåtervinning. År 2020 minskade deponeringen på avstjälpningsplatser från en redan mycket ringa andel till omkring en halv procent av den totala mängden kommunalt avfall.

Särskilt bioavfall och plast återvanns mer än tidigare

Mängden blandavfall i samhällena uppgick till mer än 1,6 miljoner ton: mängden ökade med något under åtta procent från året innan. Nästan allt blandavfall utnyttjades inom energiåtervinningen.

Det totala antalet separat insamlade avfallsfraktioner ökade till 1,5 miljoner ton. Insamlingsvolymerna för pappers- och kartongavfall, bioavfall och plastavfall ökade kvantitativt sett mest från året innan. Mängden separat insamlat pappers- och kartongavfall ökade med något under tio procent. En del av uppgifterna om förpackningsavfall baserar sig på en uppskattning som gjorts på basis av uppgifterna för år 2019. När det gäller pappers- och kartongförpackningar är uppgifterna mer exakta och avfallsmängden ökade klart.

Separat insamlades sex procent mer bioavfall än året innan. Merparten av bioavfallet komposterades och rötades, och dessutom har det blivit vanligare att förädla olika matfetter till energibränsle. Rötningen genererar biogas och därutöver kan man använda rötrester och komposteringsmylla t.ex. som jordförbättringsmaterial eller för byggande av gröna miljöer.

Av det övriga separat insamlade avfallet ökade volymen av plastavfall mest. Uppgifterna om förpackningsavfall kompletteras senare och volymerna revideras, i fråga om plastavfall sannolikt uppåt.

Mängden kommunalt avfall ökade till 596 kilogram per invånare

Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig avfallsmängden till omkring 500 kilogram per invånare. År 2020 uppgick mängden kommunalt avfall till 596 kilogram per invånare – mängden ökade med 31 kilogram från året innan.

Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2004–2020

Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2004–2020

Källa: Avfallstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2020/13/jate_2020_13_2021-12-09_tie_001_sv.html