Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2021

Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020 – suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana

Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 170 000 tonnilla, eli yli viisi prosenttia. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 596 kilogrammaa asukasta kohden laskettuna.

Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi 3 296 000 tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli noin 170 000 tonnia, eli yli viisi prosenttia. Jätemäärän kasvu on jatkunut useita vuosia peräkkäin. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet, kuten toimistoista ja ruokaloista kertyvät jätteet.

Energiahyödyntäminen on yleisin yhdyskuntajätteen käsittelytapa

Eri jätteenkäsittelytapojen välillä ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto – vuonna 2020 sen osuus kasvoi hieman, 58 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2004–2020

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2004–2020

Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus väheni hieman ollen 42 prosenttia. Toisaalta sen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin aiemmin; yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kasvu ohjautui pääosin energiahyödynnykseen. Vuonna 2020 kaatopaikkasijoituksen entuudestaan jo hyvin pieni osuus väheni noin puoleen prosenttiin yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.

Erityisesti biojätettä ja muovia kierrätettiin aiempaa enemmän

Sekajätettä kertyi yhdyskunnissa yli 1,6 miljoonaa tonnia: määrä kasvoi vajaalla kahdeksalla prosentilla edellisvuodesta. Lähestulkoon kaikki sekajäte päätyi energiahyödynnykseen.

Materiaalina erilliskerättyjen jätejakeiden kokonaismäärä kasvoi 1,5 miljoonaan tonniin. Paperi- ja kartonkijätteen, biojätteen ja muovijätteen keräysmäärät kasvoivat edellisvuodesta määrällisesti eniten. Erilliskerätyn paperi- ja kartonkijätteen määrä kasvoi vajaalla kymmenellä prosentilla. Osa pakkausjätteitä koskevista tiedoista perustuu arvioon joka on laadittu vuoden 2019 tietojen perusteella. Paperi- ja kartonkipakkausten osalta tiedot ovat tarkempia ja jätemäärän kasvu oli selvää.

Biojätettä erilliskerättiin kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Biojätteestä suurin osa kompostoitiin ja mädätettiin, lisäksi erilaisten elintarvikerasvojen energiapolttoaineeksi jalostaminen on lisääntynyt. Mädätys tuottaa biokaasua, minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Muista erilliskerätyistä jätteistä eniten kasvua oli muovijätteen määrässä. Myöhemmin täydentyvät pakkausjätetiedot tarkentavat käsittelymääriä, muovijätteen osalta todennäköisesti kasvattaen.

Yhdyskuntajätemäärä kasvoi 596 kilogrammaan asukasta kohden laskettuna

Jätemäärä kasvoi myös suhteutettuna Suomen väkilukuun. 2010-luvun alussa jätemäärä vakiintui noin 500 kilogrammaan asukasta kohden. Vuonna 2020 yhdyskuntajätemäärä oli 596 kilogrammaa asukasta kohden – määrä kasvoi 31 kiloa edellisvuodesta.

Yhdyskuntajätekertymä asukasta kohden 2004-2020

Yhdyskuntajätekertymä asukasta kohden 2004-2020

Lähde: Jätetilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Yhdyskuntajätteet 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2020/13/jate_2020_13_2021-12-09_tie_001_fi.html