Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2009, 1000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 797 130 107 177 383
- varav farligt avfall 206 82 15 86 23
Metallavfall 1 195 1 192 0 0 3
Glasavfall 38 37 0 0 1
Pappers- och pappavfall 724 544 151 18 11
Plast och gummiavfall 74 39 15 19 1
Träavfall 8 886 2 310 6 540 22 14
- varav farligt avfall 3 0 3 0 0
Uttjänta fordon 100 81 0 0 19
- varav farligt avfall 50 50 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 47 42 0 1 4
- varav farligt avfall 1 0 0 1 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 842 599 46 148 49
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 188 162 493 125 1 408
- varav farligt avfall 56 0 0 11 45
Slam 643 202 239 51 151
- varav farligt avfall 69 18 2 11 38
Mineralavfall 68 963 19 264 113 20 49 566
- varav farligt avfall 718 60 30 19 609
Övrigt avfall 7 0 0 0 7
- varav farligt avfall 0 0 0 0 0
Totalt 84 504 24 602 7 704 581 51 617
- varav farligt avfall 1 103 210 50 128 715

Källa: Avfallstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009, Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2009, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tau_001_sv.html