Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2011, 1 000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 656 143 52 150 311
- varav farligt avfall 199 80 11 87 21
Metallavfall 1 281 1 272 0 0 9
Glasavfall 161 161 0 0 0
Pappers- och pappavfall 363 319 30 14 0
Plast och gummiavfall 64 33 20 11 0
Träavfall 11 063 2 809 8 206 37 11
- varav farligt avfall 26 0 26 0 0
Uttjänta fordon 92 92 0 0 0
- varav farligt avfall 42 42 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 57 54 0 0 3
- varav farligt avfall 37 36 0 0 1
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 1 266 1 003 129 89 45
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 445 315 853 16 1 261
- varav farligt avfall 44 0 8 12 24
Slam 593 187 163 60 183
- varav farligt avfall 64 0 6 7 51
Mineralavfall 76 991 27 543 106 5 49 337
- varav farligt avfall 547 37 30 5 475
Övrigt avfall 877 0 846 0 31
- varav farligt avfall 6 0 0 0 6
Totalt 95 909 33 931 10 405 382 51 191
- varav farligt avfall 965 195 81 111 578

Källa: Avfallstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011, Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2011, 1 000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tau_001_sv.html