Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2018, 1 000 ton

NACE Avfallsklass
Totalt Kemiskt avfall Metal avfall Pappers- och pappavfall Träavfall Animaliskt och vegetabiliskt avfall Blandat avfall inkl. hushållsavfall Slam Mineralavfall Övrigt avfall Varav farligt avfall
Totalt 128 252 438 887 525 4 371 1 039 2 262 999 116 303 1 428 1 899
NACE B Utvinning av mineral (05-09) 96 068 0 0 0 0 0 0 0 96 068 0 344
NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 650 1 2 6 3 462 32 21 77 46 4
NACE 16 Trävarutillverkning 1 756 3 10 0 1 620 95 9 2 17 1 3
NACE 17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 3 354 191 16 68 1 904 4 347 583 161 80 6
NACE 19-22 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter 885 95 11 5 7 7 185 34 526 14 106
NACE 23 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 240 3 1 1 2 0 20 12 139 62 6
NACE C 24 - 25 Metallframställning och metallvarutillverkning 1 317 52 131 5 6 0 45 101 975 1 565
NACE D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 1 309 4 25 10 144 7 15 16 1 027 60 153
NACE E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 3 421 19 149 5 169 31 157 210 2 098 581 325
NACE F Byggverksamhet (41-43) 15 715 3 170 0 401 1 1 2 15 101 35 253
NACE G - U Tjänster och offentlig förvaltning 1 129 57 65 127 30 129 429 12 47 233 93
Annan tillverkining (C 13-15, C 26-33) 370 10 215 5 19 1 17 2 66 35 12
Hushåll 2 038 0 90 292 68 302 1 004 3 1 279 29

Källa: Avfallstatistik 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2018, Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2018, 1 000 ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tau_001_sv.html