Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2016, ton

Avfall Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 218 521 5 982 1 136 439 76 100
Separat insamlat total, av vilke 1 462 788 1 140 398 315 689 6 701
   Pappers- och kartongavfall 501 071 465 892 35 176 3
   Bioavfall 392 959 347 826 43 431 1 702
   Glasavfall 77 233 77 111 0 122
   Metalavfall 161 507 161 507 0 0
   Träavfall 45 593 3 043 42 550 0
   Plastavfall 46 804 18 995 27 794 15
   El- och elektronikskrot 56 964 56 964 0 0
   Andra separat insamlade 180 657 9 060 166 738 4 859
Annat 86 622 17 186 62 702 6 734
Allt totalt 2 767 931 1 163 566 1 514 830 89 535

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2016, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2016, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_tau_001_sv.html