Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Yhdyskuntajätteet 2013, tonnia

Jätelaji                                           Jätemäärä Kierrätys materiaalina Energiakäyttö Sijoitus kaatopaikalle
Sekajäte yhteensä 1 372 350 18 895 737 759 615 696
Erilliskerätyt yhteensä, josta 1 152 329 842 473 273 809 36 047
   Paperi ja kartonkijäte 406 827 345 316 40 621 20 890
   Biojäte 370 807 346 061 17 553 7 193
   Lasijäte 34 320 34 180 10 130
   Metallijäte 56 897 56 749 36 112
   Puujäte 43 734 3 696 39 391 647
   Muovijäte 41 241 8 911 32 297 33
   Sähkö- ja elektroniikkaromu 40 272 40 225 47
   Muut erilliskerätyt 158 231 7 335 143 854 7 042
Muut ja erittelemättömät 156 868 10 842 125 371 20 655
Kaikki yhteensä 2 681 547 872 210 1 136 939 672 398

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2013, Liitetaulukko 1. Yhdyskuntajätteet 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2014-11-27_tau_001_fi.html