Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2013, ton

Avfall                                           Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 372 350 18 895 737 759 615 696
Separat insamlat total, av vilke 1 152 329 842 473 273 809 36 047
    Pappers- och kartongavfall 406 827 345 316 40 621 20 890
   Bioavfall 370 807 346 061 17 553 7 193
    Glasavfall 34 320 34 180 10 130
    Metalavfall 56 897 56 749 36 112
   Träavfall 43 734 3 696 39 391 647
   Plastavfall 41 241 8 911 32 297 33
   El- och elektronikskrot 40 272 40 225 47
   Andra separat insamlade 158 231 7 335 143 854 7 042
Annat 156 868 10 842 125 371 20 655
Allt totalt 2 681 547 872 210 1 136 939 672 398

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2013, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2013, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2014-11-27_tau_001_sv.html