Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.7.2019

Jätteiden kokonaismäärä väheni vuonna 2017

Kertyneiden jätteiden kokonaismäärä laski vuonna 2017 noin 117 miljoonaan tonniin. Lasku johtui pääosin mineraalien kaivun jätemäärän vähenemisestä verrattuna vuoteen 2016. Mineraalien kaivun ja rikastamisen osuus kokonaiskertymästä oli vajaa 89 miljoonaa tonnia pintamaita, sivukiveä sekä rikastushiekkaa.

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2017, 1 000 tonnia vuodessa

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2017, 1 000 tonnia vuodessa

Rakentaminen on toinen mineraalisia jätteitä huomattavasti kerryttävä sektori. Rakentamisen jätteeksi luokiteltavien maamassojen määrä kasvoi vuodessa miljoonalla tonnilla 13,1 miljoonaan tonniin. Rakentamisen synnyttämien muiden jätteiden määrä taas väheni hiukan, noin 1,6 miljoonaan tonniin.

Teollisen tuotannon ja energiasektorin kokonaisjätemäärä laski 10,4 miljoonasta tonnista noin 8,8 miljoonaan tonniin.

Palveluiden ja kotitalouksien yhteenlaskettu jätemäärä kasvoi sadalla tuhannella tonnilla 3 miljoonaan tonniin.

Vähentynyt jätteiden määrä näkyi käsiteltyjen jätemäärien laskuna. Varsinaisia uusia suuntauksia ei eri käsittelytapojen välillä ollut.  Kaivosalueille läjitettävien mineraalijätteiden suuri määrä  peittää alleen muiden jätteiden käsittelytavoissa tapahtuvat muutokset. Ilman mineraalijätteitä jätteistä hyödynnettiin energiana noin 65 prosenttia ja materiana noin 28 prosenttia, kaatopaikalle päätyi hieman yli 6 prosenttia.

Edellisten vuosien tapaan jätteiden energiahyödyntäminen lisääntyi ja kaatopaikkasijoitus väheni, kun verrataan jätemääriä ilman kaivannaistoiminnasta ja rakentamisesta kertyneitä mineraalijätteitä.


Lähde: Jätetilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029-551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2017/jate_2017_2019-07-09_tie_001_fi.html