Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2019

Den totala avfallsmängden minskade år 2017

Den totala avfallsmängden minskade år 2017 till omkring 117 miljoner ton. Nedgången berodde i huvudsak på att avfall som uppkommer vid utvinning av mineral minskade jämfört med år 2016. Av den totala avfallssamlingen gav utvinning och anrikning av mineral upphov till något under 89 miljoner ton matjord, sidosten och anrikningssand.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2017, 1 000 ton per år

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2017, 1 000 ton per år

Byggverksamhet är en annan sektor som ger upphov till en betydande mängd mineraliskt avfall. Mängden jordmassor som klassificeras som byggavfall ökade med en miljon ton till 13,1 miljoner ton från året innan. Mängden annat avfall som byggverksamheten ger upphov till minskade i sin tur något, till ungefär 1,6 miljoner ton.

Den totala avfallsmängden från industriell produktion och energisektorn minskade från 10,4 miljoner ton till omkring 8,8 miljoner ton.

Tjänsternas och hushållens avfallsvolym ökade sammantaget med hundra tusen ton till tre miljoner ton.

Den minskade avfallsvolymen återspeglade sig som en minskning av hanterad avfallsvolym. Det skedde inga egentliga nya skiftningar mellan olika avfallshanteringssätt. De förändringar som sker i fråga om andra sätt att behandla avfall överskuggas av den stora mängden mineralavfall som deponeras i gruvområden. Om man inte tar med mineraliskt avfall återvanns som energi omkring 65 procent och som material omkring 28 procent. Till avstjälpningsplatsen fördes något över 6 procent.

Utnyttjande av avfall för energiproduktion ökade och deponering på avstjälpningsplatser minskade, liksom under tidigare år, när man jämför avfallsvolymerna exkl. mineraliskt avfall som uppkommer inom utvinning av mineral och byggverksamhet.


Källa: Avfallstatistik 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029-551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2017/jate_2017_2019-07-09_tie_001_sv.html