Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2016

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,5 miljardia euroa loka-joulukuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä 0,6 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 0,1 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) parani 0,5 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista..

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 13,0 miljardia euroa ja kokonaismenot 15,3 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 2,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot vähenivät 2,1 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava alijäämä pieneni 0,7 miljardia ollen 2,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 11,2 miljardia euroa. Ne kasvoivat 1,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat saadut tuloverot ja muut välittömät verot. Tuloista puolestaan pienenivät sekä markkinatuotos että saadut muut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 13,4 miljardia euroa. Ne kasvoivat 1,4 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat maksetut pääomansiirrot ja maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 6,6 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,3 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 3 prosenttia ja kokonaismenot 0,4 miljardia euroa eli 6 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni vuodentakaisesta 0,2 miljardia euroa ollen 0,3 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,7 miljardia euroa. Tulot vähenivät vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 2,4 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,9 miljardia euroa ja niiden kasvu vuodentakaisesta neljänneksestä oli 1,9 prosenttia. Menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava sosiaaliturvarahastojen alijäämä (nettoluotonotto) oli viimeisellä vuosineljänneksellä 225 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtion kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,4 prosenttia. Vastaavasti valtion kokonaismenot pienenivät 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,2 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,8 prosenttia Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,2 prosenttia. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 0,6 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä : http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 10.03.2016 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 22.6.2016.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (392,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2015/04/jtume_2015_04_2016-03-16_tie_001_fi.html