Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2017

Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,7 miljardia euroa tammi-maaliskuussa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 0,2 miljardia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,5 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,7 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,1 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,1 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoistaa.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 13,0 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot pienenivät 4,1 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava alijäämä oli 1,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,0 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten saadut tuloverot. Tuloista puolestaan pienenivät saadut tulonsiirrot ja markkinatuotos. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,5 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,3 prosenttia. Eniten menoista kasvoivat kiinteän pääoman bruttomuodostus ja välituotekäyttö. Menoista pieneni eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet ja palkansaajakorvaukset. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 9,3 prosenttia ja oli 0,6 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 7,0 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,5 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,1 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia euroa eli 5,0 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni vuodentakaisesta 0,2 miljardia euroa ollen 0,5 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 5,1 miljardia euroa. Tulot kasvoivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 2,7 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,9 miljardia euroa ja ne kasvoivat vuodentakaisesta neljänneksestä 1,5 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 miljardia euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot kasvoivat 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtionhallinnon kokonaismenot pienenivät 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot pienenivät 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,7 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,9 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,8 prosenttia. Kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 3,3 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats –menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 15.06.2017 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 22.9.2017


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1. neljännes 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.06.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2017/01/jtume_2017_01_2017-06-22_tie_001_fi.html