Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2019

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 0,6 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 0,2 miljardia vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,8 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen nettoluotonotto kasvoi 0,6 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,5 prosenttia. Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 3,3 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 14,6 miljardia euroa ja kokonaismenot 16,0 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 2,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä oli 1,4 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 11,2 miljardia euroa. Ne pienenivät 2,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten markkinattomien tuotteiden myynnit ja saadut tulonsiirrot. Tuloista puolestaan pienenivät eniten saadut tuloverot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 13,7 miljardia euroa. Ne kasvoivat 4,2 prosenttia. Menoista kasvoi eniten kiinteän pääoman bruttomuodostus ja palkat ja palkkiot. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) kasvoi 0,9 miljardia euroa ja oli 2,5 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 7,2 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,8 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,3 miljardia euroa eli 4,4 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia euroa eli 4,2 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pysyi samana vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,3 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,9 miljardia euroa. Tulot nousivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 2,4 prosenttia. Tulot kasvoivat työnantajien sosiaaliturvamaksuprosentin laskusta huolimatta valtiolta saatujen tulonsiirtojen kasvun ansiosta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,6 miljardia euroa ja ne laskivat vuodentakaisesta neljänneksestä 2,4 prosenttia. Menoista eniten vähenivät maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,3 miljardia euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot kasvoivat 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtion kokonaismenot kasvoivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä..

Paikallishallinnon kokonaistulot pienenivät 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot puolestaan säilyivät ennallaan neljännellä neljänneksellä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,7 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,3 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,9 prosenttia ja kokonaismenot laskivat 1,6 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 11.03.2019 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 20.06.2019.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2018/04/jtume_2018_04_2019-03-15_tie_001_fi.html