Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2019

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 0,1 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 0,6 miljardia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,8 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen nettoluotonanto pieneni 0,1 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,5 prosenttia. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 0,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 14,2 miljardia euroa ja kokonaismenot 15,0 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 1,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä oli 0,8 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,7 miljardia euroa. Ne pienenivät 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten saadut muut tulonsiirrot ja markkinattomien tuotteiden myynnit. Tuloista puolestaan pienenivät eniten markkinatuotos. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä paikallishallinnon kokonaismenot olivat 12,4 miljardia euroa. Ne kasvoivat 3,3 prosenttia. Menoista kasvoi eniten muu välituotekäyttö ja kiinteän pääoman bruttomuodostus. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni 0,5 miljardia euroa ja oli 0,3 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 7,8 miljardia euroa ja kokonaismenot 7,0 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljardia euroa eli 8,1 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia euroa eli 4,8 prosenttia. Tulosta eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi noin 0,3 miljardia vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,8 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,8 miljardia euroa. Tulot laskivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 4,3 prosenttia. Tulot laskivat erityisesti työnantajien ja kotitalouksien sosiaalivakuutusmaksujen laskun vuoksi. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,6 miljardia euroa ja ne laskivat vuodentakaisesta neljänneksestä 2,3 prosenttia. Maksettujen rahamääräisten sosiaalietuuksien summa laski 120 miljoonaa vuodentakaisesta tasosta. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 221 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot pienenivät 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtion kokonaismenot eivät kasvaneet edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 1,0 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,9 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,3 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot laskivat edellisestä neljänneksestä 3,7 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,5 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 14.06.2019 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 20.09.2019.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1 neljännes 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (454,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2019/01/jtume_2019_01_2019-06-20_tie_001_fi.html