Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2020

Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 1,9 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 2,5 miljardia vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen nettoluotonotto pieneni 1,9 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,3 prosenttia. Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 15,2 miljardia euroa ja kokonaismenot 16,5 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot kasvoivat 1,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä oli 1,2 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 13,5 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ne kasvoivat 19,4 prosenttia. Tuloista nousua oli eniten tuloveroissa. Eniten pienenivät markkinattomien tuotteiden myynnit. Vuoden neljännellä neljänneksellä paikallishallinnon kokonaismenot olivat 13,9 miljardia euroa. Ne kasvoivat 0,7 prosenttia. Menoissa suurinta kasvua oli palkansaajakorvauksissa ja kiinteän pääoman bruttomuodostuksessa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 2,1 miljardia euroa ja oli 0,4 miljardia euroa

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 7,3 miljardia euroa ja kokonaismenot 7,0 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 2,1 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,2 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia. Tuloista eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista eniten kasvoivat maksetut eläkkeet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) laski noin 0,1 miljardia vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,2 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat neljännellä neljänneksellä 4,7 miljardia euroa. Tulot laskivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 3,4 prosenttia. Tulojen muutokseen vaikuttivat eniten sektorin valtiolta saamat tulonsiirrot, jotka laskivat 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,6 miljardia euroa ja ne nousivat vuodentakaisesta neljänneksestä 0,4 prosenttia. Menoista merkittävästi muuttuivat vain markkinoilta ostettuihin hyödykkeisiin liittyvät luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot, jotka kasvoivat vuodentakaisesta neljänneksestä 6,7 prosenttia. Tällaisia tulonsiirtoja ovat esimerkiksi lääkekorvaukset. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli neljännellä vuosineljänneksellä 41 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtion kokonaismenot kasvoivat 1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 2,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot taas vähenivät 1,8 prosenttia neljännellä neljänneksellä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,1 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 3,9 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot nousivat edellisestä neljänneksestä 0,3 prosenttia ja kokonaismenot laskivat 0,3 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 9.3.2020 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 18.6.2020.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (440,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2019/04/jtume_2019_04_2020-03-16_tie_001_fi.html