Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.9.2020

Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 5,3 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot pienenivät 2,8 miljardia vuoden 2020 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 2,5 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen nettoluotonotto kasvoi 5,3 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 4,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 5,0 prosenttia. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 3,7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Koronakriisi kasvatti menoja ja pienensi tuloja merkittävästi. Valtion kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 14,1 miljardia euroa ja kokonaismenot 18,1 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot vähenivät 13,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten tuloista vähenivät tuloverot, tuotannon ja tuonnin verot sekä omaisuustulot. Kokonaismenot kasvoivat 17,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten menoista kasvoivat maksetut tukipalkkiot sekä julkisyhteisöille maksetut tulonsiirrot. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä oli 4,0 miljardia euroa toisella neljänneksellä.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 13,2 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ne kasvoivat 1,6 prosenttia. Tuloista nousua oli eniten tulonsiirroissa valtiolta. Eniten pienenivät markkinattomien tuotteiden myynnit. Vuoden toisella neljänneksellä paikallishallinnon kokonaismenot olivat 13,1 miljardia euroa. Ne vähenivät 1,6 prosenttia. Menoissa suurinta laskua oli välituotekäytössä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) oli 0,1 miljardia euroa, kun edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä paikallishallinto oli 0,4 miljardia euroa alijäämäinen.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat toisella neljänneksellä 7,4 miljardia euroa ja kokonaismenot 7,3 miljardia euroa. Kokonaistulot laskivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,5 miljardia euroa eli 6,4 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,2 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia. Koronan vaikutukset näkyvät mm. saaduissa sosiaaliturvamaksuissa, jotka laskivat toisella neljänneksellä 0,3 miljardia euroa eli 4,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tuloista eniten kasvoivat suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot ja menoista eniten kasvoivat maksetut eläkkeet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) laski noin 0,7 miljardia vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,1 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat toisella neljänneksellä 5,4 miljardia euroa. Tulot kasvoivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 12,0 prosenttia. Tulojen muutokseen vaikuttivat eniten sektorin valtiolta saamat tulonsiirrot, jotka kasvoivat 514 miljoonaa euroa eli 16,0 prosenttia vuodentakaisesta. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 5,2 miljardia euroa ja ne kasvoivat vuodentakaisesta neljänneksestä 15,5 prosenttia. Menoja kasvattivat eniten rahamääräiset sosiaalietuudet. Ne kasvoivat vuodentakaisesta 685 miljoonaa euroa eli 19,8 prosenttia, mikä johtuu erityisesti työttömyysetuusmenojen voimakkaasta kasvusta. Kevään poikkeukselliset viiveet työttömyysetuushakemusten käsittelyssä heijastuvat työttömyysetuusmenojen lähteenä käytettyyn maksuperusteiseen aineistoon. Tilaston rahamääräiset sosiaalietuudet on kuitenkin kirjattu suoriteperusteisesti Tilastokeskuksen arvioon perustuen. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli toisella vuosineljänneksellä 149 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot pienenivät 7,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtion kokonaismenot kasvoivat 9,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot vähenivät 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot vähenivät 0,5 prosenttia.

Työeläkelaitosten kokonaistulot laskivat edellisestä neljänneksestä 2,5 prosenttia ja kokonaismenot laskivat 2,0 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 5,6 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 11,3 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats -menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 10.9.2020 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 18.12.2020.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2 neljännes 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2020/02/jtume_2020_02_2020-09-18_tie_001_fi.html