Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.4.2011

Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004

Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa neliömetriä ja kokonaispinta-ala noin 14,4 miljoonaa neliömetriä. Vuonna 2004 vastaavat pinta-alat olivat 9,5 ja 16 miljoonaa neliömetriä. Vähittäiskaupan liikevaihto vuonna 2009 oli noin 34,1 miljardia euroa kun se vuonna 2004 oli noin 24,9 miljardia. Vähittäiskaupan toimialalla toimipaikkoja oli 30 321 ja vuonna 2004 niitä oli 29 173. Tiedot liikevaihdosta ja toimipaikkojen lukumäärästä on saatu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Pinta-alatiedot on saatu Tilastokeskuksen otostutkimuksena tekemästä vuotta 2009 koskevasta tiedustelusta.

Vähittäiskaupan toimipaikkojen myynti- ja kokonaispinta-alat vuonna 2009¹

Vähittäiskaupan toimipaikkojen myynti- ja kokonaispinta-alat vuonna 2009¹
1) Ei sisällä moottoriajoneuvojen kauppaa, korjausta ja huoltoa.

Koko maan tasolla vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä oli suurin kokonaisliikevaihdolla mitattuna. Toimipaikkojen lukumäärä oli suurin toimialalla muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä. Liikevaihdon suhde myyntipinta-alaan oli toimialalla vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) yli 17 000 euroa neliömetriä kohden vuonna 2009. Vastaava liikevaihto vuonna 2004 oli noin 6 600 euroa. Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä tuotti liikevaihtoa yli 4 400 euroa myyntipinta-alan neliömetriä kohden ja vastaavasti vuonna 2004 vajaat 3100 euroa. Ajoneuvojen polttoaineiden vähittäiskauppa tuotti liikevaihtoa myyntipinta-alan neliömetriä kohden yli 6 700 euroa. Vuosi 2009 on tuotettu toimialaluokituksen 2008 ja vuosi 2004 toimialaluokituksen 2002 mukaan.


Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_tie_001_fi.html