Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2011

Kuluttajien luottamus ei enää heikentynyt marraskuussa

Kuluttajien luottamuksen keväällä alkanut heikkeneminen pysähtyi marraskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 1,5, kun se oli lokakuussa 1,3 ja syyskuussa 2,3. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 20,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. marraskuuta 1 376 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää pysyivät marraskuussa suunnilleen ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset yleisestä talouskehityksestä eli Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat synkät. Arviot myös omasta taloudesta olivat marraskuussa heikot, mutta omiin säästämismahdollisuuksiin uskottiin vahvasti.

Marraskuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat pitivät säästämistä marraskuussa selvästi kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa.

Marraskuussa vain 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 47 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden marraskuussa hyvin optimistiset 47 ja 13 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 28 ja 12 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista vain 11 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 36 ja 25 prosenttia.

Marraskuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja useampi eli 16 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten 20 ja 14 prosenttia. Marraskuussa 49 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Marraskuussa 65 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 46 prosenttia kuluttajista. Vuosi sitten vastaava osuus oli 68 prosenttia. Marraskuussa keskimääräistä harvempi eli 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 37 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 49 prosenttia. Kulutusaikeet olivat marraskuussa maltillisia, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai kodintekniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden marraskuussa 18 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu noin 4,1 miljoonaa henkilöä ja 2,5 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Marraskuussa tutkimuksen vastauskato oli 37,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 11/2010 10/2011 11/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 22,9 -6,5 20,8 1,3 1,5 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,0 14,1 2,3 8,9 5,6 5,4 --
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,7 52,2 10,9 51,7 46,5 46,4 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,8 25,3 -27,1 17,2 -19,7 -18,9 --
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,9 27,6 -51,1 5,3 -27,4 -26,7 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,0 7,6 -18,8 5,9 -1,7 -1,3 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,8 3,3 3,2  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,7 41,8 -14,2 24,6 2,8 1,7 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,5 36,8 -19,6 21,0 17,9 19,5 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,8 42,0 -47,1 23,4 -1,8 -3,4 --

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (511,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/11/kbar_2011_11_2011-11-28_tie_001_fi.html