Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2015

Kuluttajien usko omaan talouteensa heikkeni lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 1,3, kun se syyskuussa oli 4,2 ja elokuussa 8,3. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 0,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. lokakuuta 1 299 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Arviot Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä pysyivät ennallaan mutta synkkinä. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat lokakuussa heikot ja arviot omista säästämismahdollisuuksista pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajat eivät lokakuussa pitäneet ajankohtaa kovin otollisena lainanotolle, kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat lokakuussa keskimääräistä enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo syyskuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista useampi eli 37 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten lokakuussa 21 ja 35 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 22 prosenttia kuluttajista ja 18 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 24 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 22 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista vain 12 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten vielä pessimistisemmät 9 ja 68 prosenttia.

Työllisistä 12 prosenttia uskoi lokakuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli syyskuussa 1,5 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 5 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa 50 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 74 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle tai lomanviettoa varten. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 58 prosenttia kuluttajista. Tavanomaista harvempi eli 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Lokakuussa Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla oli muuta maata valoisampi kuva taloudesta. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioitiin eläkeläisten ja työttömien keskuudessa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2014 09/2015 10/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 0,4 4,2 1,3 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 4,9 4,8 2,5 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,1 25,3 -27,1 -10,2 -9,5 -8,7 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,5 1,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,6 27,6 -51,1 -33,7 -28,3 -27,7 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,2 7,6 -18,8 -7,5 -3,7 -5,7 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 11,4 15,5 15,6 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,7 36,8 -19,6 5,1 5,2 2,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 13,8 14,3 14,4 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,1 52,2 10,9 40,5 49,7 39,1 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,5 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä. Lokakuussa 2015 kuluttajabarometrin vastauskato oli 44,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (469,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/10/kbar_2015_10_2015-10-27_tie_001_fi.html