Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2019

Kuluttajien luottamus vajosi kesäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa -4,6, kun se toukokuussa oli -1,8 ja huhtikuussa -1,7. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–17. kesäkuuta 1 019 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät kesäkuussa ennallaan toukokuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät selvästi. Odotus Suomen yleisestä taloudesta oli hyvin pessimistinen. Samalla kuva kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli heikko. Kestokulutusaikeita oli kuluttajilla keskimääräistä enemmän kesäkuussa.

Myös viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta kesäkuussa. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat kesäkuussa aiempaa huonommaksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle, ei niinkään säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat kesäkuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Joka toisella työssä käyvällä ei tosin ole uhkaa ilmennyt lainkaan.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Kesäkuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -0,1) ja heikointa Itä-Suomessa (-10,3). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (1,3). Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-13,8). Lisää tietoa on löydettävissä tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (353,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2019/06/kbar_2019_06_2019-06-27_tie_001_fi.html