Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2019

Konsumenternas förtroende sjönk i juni

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni -4,6 medan den i maj var -1,8 och i april -1,7. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 1,7. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–17 juni av 1 019 personer bosatta i Finland. Undersökningens metoder reviderades i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i juni bara planerna på att använda pengar på kapitalvaror oförändrade jämfört med maj. De övriga delfaktorerna försvagades klart. Förväntningarna på Finlands allmänna ekonomi var mycket pessimistiska. Samtidigt var bilden av konsumenternas egna ekonomi samt av den nuvarande och kommande situationen svag. Planerna att använda pengar på kapitalvaror var fler än i genomsnitt i juni.

Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades delfaktorerna också i juni, med undantag av planerna att använda pengar. I synnerhet förväntningarna på Finlands ekonomi rasade jämfört med året innan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I juni uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var sämre än tidigare. Konsumenterna ansåg att tidpunkten allmänt taget var gynnsam för att ta lån, men inte särskilt gynnsam för att spara eller köpa kapitalvaror. I juni upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden. Varannan sysselsatt hade dock inte alls upplevt denna risk.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juni var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -0,1) och svagast i Östra Finland (-10,3). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (1,3). Klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-13,8). Mera information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/06/kbar_2019_06_2019-06-27_tie_001_sv.html