Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 06/2018 05/2019 06/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 0,5 4,9 -4,6 1,7 -1,8 -4,6 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,4 8,5 3,9 5,6 7,9 4,1 --
- Bättre (%) . . . . 29,9 26,1  
- Sämre (%) . . . . 17,5 19,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,7 13,4 6,3 11,7 9,4 6,3 --
- Bättre (%) . . . . 28,6 26,3  
- Sämre (%) . . . . 13,0 15,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 13,3 24,9 0,5 20,1 5,7 0,5 --
- Bättre (%) . . . . 29,2 22,4  
- Sämre (%) . . . . 18,0 20,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 1,4 16,5 -13,9 7,5 -9,4 -13,9 --
- Bättre (%) . . . . 13,8 14,0  
- Sämre (%) . . . . 30,8 38,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,7 2,6 2,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,6 3,0 2,4 2,6 2,4 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 4,8 13,8 -4,0 9,4 -4,0 -1,9 --
- Mindre (%) . . . . 23,6 26,3  
- Mera (%) . . . . 30,2 28,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 4,8 -2,6 2,6 -2,6 -2,5 --
- Minskat (%) . . . . 9,2 7,2  
- Ökat (%) . . . . 14,6 12,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 23,7 34,3 14,8 24,0 20,1 19,1 -
- Bra tid (%) . . . . 31,0 29,0  
- Dålig tid (%) . . . . 10,9 9,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 21,1 24,6 17,3 20,4 22,1 17,3 --
- Bra tid (%) . . . . 67,4 63,9  
- Dålig tid (%) . . . . 31,4 34,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 15,3 22,8 4,5 21,1 17,1 17,6 +
- Bra tid (%) . . . . 64,5 63,8  
- Dålig tid (%) . . . . 33,7 34,4  
D1 Konsumenternas penningsituation nu (nettotal) 28,1 31,0 24,9 28,3 31,0 26,2 --
- Sparar (%) . . . . 63,1 57,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 9,1 10,5  
D2 Konsumenternas möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 49,0 53,1 44,3 49,6 51,5 45,9 --
- Kan spara (%) . . . . 77,8 75,8  
- Kan inte spara (%) . . . . 22,1 24,2  
D5 Konsumenternas avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 17,2 18,6  
- Ja, säkert (%) . . . . 4,7 5,6  
- Eventuellt (%) . . . . 12,5 13,0  
E1 Konsumenternas köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -16,4 -14,1 -21,2 -18,0 -15,0 -14,9 +
- Mera (%) . . . . 14,5 13,2  
- Mindre (%) . . . . 34,2 32,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 17,4 15,0  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 6,3 5,4  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 11,1 9,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 12,8 13,1  
- Ja, säkert (%) . . . . 4,0 3,9  
- Eventuellt (%) . . . . 8,8 9,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 22,6 20,7  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 9,0 7,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 13,6 12,9  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/06/kbar_2019_06_2019-06-27_tau_001_sv.html