Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.12.2009

Vuoden 2008 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin 10% edellisvuoteen verrattuna

Euroopan komissiolle 15.1.2010 toimitettavan ennakkotiedon mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 70,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (t CO2-ekv.) vuonna 2008. Päästöt olivat yli 10 prosenttia edellisvuotta pienemmät ja noin 1,2 prosenttia alle Kioton pöytäkirjan velvoitetason. Eniten vuodesta 2007 vähentyivät energiateollisuuden päästöt (- 21 %). Myös liikenteen päästöt olivat ensimmäistä kertaa 2000-luvulla edellisvuotta pienemmät (- 4 %). Jätesektorin päästöt ovat myös vähentyneet (- 7 %), mutta teollisuusprosessien (+ 5 %), ja maatalouden (+ 2 %) päästöt ovat kasvaneet hieman vuodesta 2007. Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektori on Suomessa nettonielu (poistumat ilmakehästä ovat suuremmat kuin päästöt). Nettonielun suuruus vuonna 2008 oli 35,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Vuoden 2008 nettonielu oli noin 15 prosenttia edellisvuoden nielua suurempi. LULUCF-sektorin päästöjä ei lasketa täysmääräisinä mukaan Kioton pöytäkirjan velvoitteeseen.

Kuvio 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Kuvio 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien LULUCF-sektori (ks. taulukko 2). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Yhteensä
Energiateollisuus Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Muu energia Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,42 12,79 9,18 4,90 0,09 0,18 6,62 3,97 70,34
1991 18,96 12,90 12,43 8,85 4,54 0,07 0,17 6,23 4,01 68,16
1992 18,73 12,38 12,35 8,97 4,27 0,04 0,16 5,82 4,03 66,75
1993 21,47 12,49 11,88 8,55 4,31 0,03 0,15 5,91 4,02 68,81
1994 26,40 12,79 12,23 8,22 4,52 0,04 0,15 5,94 3,97 74,25
1995 24,12 12,22 12,02 7,78 4,47 0,10 0,14 6,02 3,91 70,79
1996 29,83 12,11 12,00 7,93 4,79 0,15 0,14 6,01 3,82 76,78
1997 27,44 12,28 12,59 7,87 4,99 0,24 0,14 5,99 3,72 75,25
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,85 3,55 71,69
1999 23,67 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,74 3,48 71,05
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,92 0,57 0,12 5,81 3,27 69,09
2001 27,51 11,49 12,96 7,72 4,91 0,72 0,12 5,77 3,14 74,35
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,85 0,53 0,11 5,81 2,92 76,47
2003 37,21 11,54 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,81 2,75 84,25
2004 32,97 11,64 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,74 2,61 80,21
2005 21,91 11,34 13,72 6,99 5,31 0,91 0,11 5,74 2,41 68,43
2006 32,87 11,62 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,73 2,46 79,65
2007 30,80 11,45 14,26 6,67 5,74 0,95 0,10 5,72 2,38 78,07
2008 24,28 10,80 13,63 6,27 5,99 1,05 0,09 5,83 2,20 70,14

Taulukko 2. LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Yhteensä
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,85 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,92
1994 -18,01 5,12 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,18 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,16 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,32 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,39 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (366,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2009-12-04_tie_001_fi.html