Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2009

Växthusgasutsläppen i Finland minskade år 2008 med omkring 10 procent från året innan

Enligt de preliminära uppgifter som sänds till Europeiska kommissionen 15.1.2010 motsvarade utsläppen av växthusgaser i Finland 70,1 miljoner ton koldioxid (t CO2-ekv.) år 2008. Utsläppen var mer än 10 procent mindre än året innan och omkring 1,2 procent under nivån för åtagandena enligt Kyoto-protokollet. Fr.o.m. år 2007 visade energiindustrin den största minskningen i utsläppen (–21 %) Också utsläppen från trafiken minskade för första gången under 2000-talet jämfört med året innan (–4 %). Utsläppen från avfallssektorn har också minskat (–7%), men utsläppen från industriprocesser (+5%) och från jordbruk (+2%) har ökat något från år 2007. Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-sektorn) är en nettosänka i Finland (upptagen i sänkor är större än utsläppen). År 2008 var storleken på nettosänkan 35,4 miljoner ton koldioxid. Den var omkring 15 procent större än året innan. Utsläppen från LULUCF-sektorn räknas inte i sin helhet med i åtagandet för Kyoto protokollet.

Figur 1. Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

Figur 1. Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp exkl. LULUCF sektorn (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Totalt
Energiindustri Tillverknings- industri och byggande Samfärdsel Övrig energi Industriprocesser (exkl. F-gaser) F-gaser
1990 19,19 13,42 12,79 9,18 4,90 0,09 0,18 6,62 3,97 70,34
1991 18,96 12,90 12,43 8,85 4,54 0,07 0,17 6,23 4,01 68,16
1992 18,73 12,38 12,35 8,97 4,27 0,04 0,16 5,82 4,03 66,75
1993 21,47 12,49 11,88 8,55 4,31 0,03 0,15 5,91 4,02 68,81
1994 26,40 12,79 12,23 8,22 4,52 0,04 0,15 5,94 3,97 74,25
1995 24,12 12,22 12,02 7,78 4,47 0,10 0,14 6,02 3,91 70,79
1996 29,83 12,11 12,00 7,93 4,79 0,15 0,14 6,01 3,82 76,78
1997 27,44 12,28 12,59 7,87 4,99 0,24 0,14 5,99 3,72 75,25
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,85 3,55 71,69
1999 23,67 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,74 3,48 71,05
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,92 0,57 0,12 5,81 3,27 69,09
2001 27,51 11,49 12,96 7,72 4,91 0,72 0,12 5,77 3,14 74,35
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,85 0,53 0,11 5,81 2,92 76,47
2003 37,21 11,54 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,81 2,75 84,25
2004 32,97 11,64 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,74 2,61 80,21
2005 21,91 11,34 13,72 6,99 5,31 0,91 0,11 5,74 2,41 68,43
2006 32,87 11,62 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,73 2,46 79,65
2007 30,80 11,45 14,26 6,67 5,74 0,95 0,10 5,72 2,38 78,07
2008 24,28 10,80 13,63 6,27 5,99 1,05 0,09 5,83 2,20 70,14

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv- produktion Träprodukter Totalt
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,85 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,92
1994 -18,01 5,12 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,18 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,16 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,32 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,39 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 4.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2009-12-04_tie_001_sv.html