Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.4.2010

Päästöt alle Kioton pöytäkirjan tavoitetason

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 1, 2 prosenttia alle Kioton pöytä-kirjan tavoitetason vuonna 2008. Päästöjä syntyi 70,1 miljoona hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t CO2-ekv.) eli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tieto perustuu YK:n ilmastosopimukselle 15.4. lähetettyyn päästöinventaarioon. Päästötrendiä, siihen vaikuttuvia tekijöitä ja Kioton pöytäkirjan velvoitteen seurantaa on kuvattu tarkemmin tuoreessa julkaisussa Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2008 ..

Kuvio 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Kuvio 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Yllä mainitut Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat 4.12.2009 julkistetun ennakkotiedon mukaiset. Energiasektorin päästöt olivat 78 prosenttia kokonaispäästöistä vuonna 2008. Energiateollisuuden (-21 %), teollisuuden ja rakentamisen (-6 %) ja muut energiasektorin päästöt (-6 %) vähentyivät merkittävästi vuodesta 2007. Myös liikenteen (- 4 %) ja jätesektorin (- 7 %) päästöt olivat edellisvuoden päästöjä pienemmät. Teollisuusprosessien (+ 5 %) ja F-kaasujen (+ 10 %) sekä maatalouden päästöt (+ 2 %) puolestaan kasvoivat edellisvuodesta.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (LULUCF) -sektorin nettonielun suuruus vuonna 2008 oli 35,4 miljoona tonnia CO2-ekv. Määrä on 15 prosenttia edellisvuotta suurempi. Muutokseen vaikuttaa eniten hakkuiden pienentyminen edellisvuodesta. LULUCF-sektori ei ole sellaisenaan mukana Kioton pöytäkirjan päästöjen rajoitusvelvoitteessa. Ainoastaan metsän hävityksen, metsityksen sekä metsänhoidon päästöt ja nielut vaikuttavat Suomen velvoitteeseen. Vuositasolla aktiviteetit tuottavat kevennystä Suomen päästöjen vähennystaakkaan 0,58 milj. t CO2-ekv. Kyseinen hyvitys saadaan kuitenkin vasta velvoitekauden päätyttyä.

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien LULUCF-sektori (ks. taulukko 2). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Yhteensä
Energiateollisuus Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Muu energia Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,62 3,97 70,36
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,23 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,82 4,03 66,75
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,42 0,03 0,15 5,91 4,02 68,85
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,60 0,04 0,15 5,94 3,97 74,24
1995 24,12 12,14 12,02 7,78 4,54 0,10 0,14 6,02 3,91 70,78
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,71 0,15 0,14 6,01 3,82 76,58
1997 27,44 12,28 12,59 7,87 4,92 0,24 0,14 5,99 3,72 75,18
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,85 3,55 71,69
1999 23,66 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,74 3,48 71,04
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,94 0,57 0,12 5,81 3,27 69,11
2001 27,51 11,49 12,96 7,72 4,92 0,72 0,12 5,77 3,14 74,36
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,86 0,53 0,11 5,81 2,92 76,48
2003 37,21 11,54 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,81 2,75 84,25
2004 32,97 11,64 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,74 2,61 80,21
2005 21,92 11,34 13,72 6,98 5,30 0,91 0,11 5,74 2,41 68,43
2006 32,88 11,63 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,73 2,46 79,65
2007 30,82 11,45 14,26 6,64 5,74 0,95 0,10 5,72 2,38 78,07
2008 24,28 10,80 13,63 6,28 5,99 1,05 0,09 5,83 2,20 70,14

Taulukko 2. LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Viljelysmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Yhteensä
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,13 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,21
1994 -18,01 5,11 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,17 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,15 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,31 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,38 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (379,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2010-04-23_tie_001_fi.html