Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2010

Utsläppen under målnivån för Kyotoprotokollet

Enligt Statistikcentralen låg Finlands utsläpp av växthusgaser 1,2 procent under målnivån för Kyotoprotokollet år 2008. Utsläppen uppgick till 70,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv.), vilket var 10 procent mindre än året innan. Uppgiften bygger på den utsläppsinventering som sändes till FN:s klimatkonvention 15.4. En mer detaljerad beskrivning av utsläppstrenden, faktorer som påverkar trenden och uppföljningen av åtagandet enligt Kyotoprotokollet finns i den nya publikationen över Finlands utsläpp av växthusgaser 1990–2008 (på finska).

Figur 1. Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

Figur 1. Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2008

De ovan angivna växthusgasutsläppen följer de preliminära uppgifterna från 4.12.2009. Utsläppen från energisektorn var 78 procent av de totala utsläppen år 2008. Utsläppen från energiindustrin (-21 %), industri och byggande (-6 %) och övriga utsläpp inom energisektorn (-6 %) minskade betydligt från år 2007. Också utsläppen från trafiken (-4 %) och avfallssektorn (-7 %) var mindre än året innan. Däremot ökade utsläppen från industriprocesser (+5 %) och F-gaser (+10 %) samt utsläppen från jordbruket (+2 %) jämfört med föregående år.

Nettosänkan i sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-sektorn) uppgick år 2008 till 35,4 miljoner ton CO2-ekv. Volymen är 15 procent större än året innan. Förändringen beror främst på att avverkningen minskade jämfört med föregående år. LULUCF-sektorn ingår som sådan inte i åtagandet för begränsning av utsläpp enligt Kyotoprotokollet. Finlands åtagande påverkas bara av utsläppen och sänkorna som gäller skogsskövling, beskogning och skogsvård. På årsnivå innebär aktiviteterna att Finlands minskningsbörda lättar med 0,58 milj. t CO2-ekv. Denna gottgörelse erhålls dock först efter det att åtagandeperioden gått ut.

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp exkl. LULUCF sektorn (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Totalt
Energiindustri Tillverknings- industri och byggande Samfärdsel Övrig energi Industriprocesser (exkl. F-gaser) F-gaser
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,62 3,97 70,36
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,23 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,82 4,03 66,75
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,42 0,03 0,15 5,91 4,02 68,85
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,60 0,04 0,15 5,94 3,97 74,24
1995 24,12 12,14 12,02 7,78 4,54 0,10 0,14 6,02 3,91 70,78
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,71 0,15 0,14 6,01 3,82 76,58
1997 27,44 12,28 12,59 7,87 4,92 0,24 0,14 5,99 3,72 75,18
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,85 3,55 71,69
1999 23,66 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,74 3,48 71,04
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,94 0,57 0,12 5,81 3,27 69,11
2001 27,51 11,49 12,96 7,72 4,92 0,72 0,12 5,77 3,14 74,36
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,86 0,53 0,11 5,81 2,92 76,48
2003 37,21 11,54 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,81 2,75 84,25
2004 32,97 11,64 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,74 2,61 80,21
2005 21,92 11,34 13,72 6,98 5,30 0,91 0,11 5,74 2,41 68,43
2006 32,88 11,63 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,73 2,46 79,65
2007 30,82 11,45 14,26 6,64 5,74 0,95 0,10 5,72 2,38 78,07
2008 24,28 10,80 13,63 6,28 5,99 1,05 0,09 5,83 2,20 70,14

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv- produktion Träprodukter Totalt
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,13 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,21
1994 -18,01 5,11 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,17 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,15 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,31 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,38 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2010-04-23_tie_001_sv.html