Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass

  Energi Industri Processer Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1) Totalt Totalt utan LULUCF-sektorn
1990 54,52 5,07 0,18 6,62 3,97 -15,99 54,37 70,36
1991 53,08 4,68 0,17 6,23 4,01 -29,53 38,63 68,17
1992 52,35 4,38 0,16 5,82 4,03 -22,67 44,07 66,75
1993 54,31 4,46 0,15 5,91 4,02 -20,21 48,64 68,85
1994 59,55 4,64 0,15 5,94 3,97 -12,75 61,49 74,24
1995 56,07 4,64 0,14 6,02 3,91 -14,06 56,72 70,78
1996 61,75 4,86 0,14 6,01 3,82 -23,98 52,60 76,58
1997 60,17 5,16 0,14 5,99 3,72 -20,27 54,91 75,18
1998 57,00 5,15 0,14 5,85 3,55 -18,44 53,24 71,69
1999 56,38 5,31 0,14 5,74 3,48 -21,34 49,70 71,04
2000 54,40 5,50 0,12 5,81 3,27 -22,59 46,51 69,11
2001 59,68 5,65 0,12 5,77 3,14 -26,27 48,09 74,36
2002 62,24 5,39 0,11 5,81 2,92 -26,87 49,61 76,48
2003 69,70 5,89 0,10 5,81 2,75 -27,44 56,80 84,25
2004 65,57 6,19 0,11 5,74 2,61 -28,92 51,30 80,21
2005 53,96 6,21 0,11 5,74 2,41 -32,82 35,60 68,43
2006 65,20 6,16 0,10 5,73 2,46 -37,85 41,80 79,65
2007 63,18 6,69 0,10 5,72 2,38 -30,65 47,42 78,07
2008 54,99 7,03 0,09 5,83 2,20 -35,39 34,74 70,14
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2008, Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2010-04-23_tau_001_sv.html