Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figur 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2008, Figur 3. Växthusgasutsläpp i Finland inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/khki_2008_2010-04-23_kuv_003_sv.html