Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilasto-vuosi Edellinen julkistus, 21.12.2020 Uusin julkistus, 19.3.2021 Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö (ilman LULUCF-sektoria) 1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,3 55,3 0,0
2018 56,3 56,3 0,0
2019 53,1 4) 53,1 0,0
LULUCF-sektori 2) 1990 -13,6 -13,5 -0,1
2005 -20,6 -20,5 -0,2
2010 -20,8 -20,8 -0,2
2015 -18,0 -17,9 -0,1
2016 -17,0 -16,9 -0,1
2017 -15,7 -15,7 -0,1
2018 -8,2 -8,2 -0,2
2019 -14,7 4) -14,7 -0,1
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 3) 2013 31,2 31,2 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,1
2016 30,6 30,7 0,0
2017 30,0 30,0 0,0
2018 29,9 29,9 0,0
2019 29,7 4) 29,6 0,0
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria
3) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä
4) Ennakkotieto

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 19.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2021-03-19_rev_001_fi.html