Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-år Föregående offentlig-görande, 21.12.2020 Senaste offentlig-görande, 19.3.2021 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,3 55,3 0,0
2018 56,3 56,3 0,0
2019 53,1 4) 53,1 0,0
Sektorn LULUCF 2) 1990 -13,6 -13,5 -0,1
2005 -20,6 -20,5 -0,2
2010 -20,8 -20,8 -0,2
2015 -18,0 -17,9 -0,1
2016 -17,0 -16,9 -0,1
2017 -15,7 -15,7 -0,1
2018 -8,2 -8,2 -0,2
2019 -14,7 4) -14,7 -0,1
Utsläpp utanför utsläppshandeln 3) 2013 31,2 31,2 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,1
2016 30,6 30,7 0,0
2017 30,0 30,0 0,0
2018 29,9 29,9 0,0
2019 29,7 4) 29,6 0,0
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik
4) Preliminär uppgift

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 19.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2021-03-19_rev_001_sv.html