Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.5.2014

Konkurssien määrä väheni 2,5 prosentilla edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2014 pantiin vireille 1 100 konkurssia, mikä on 28 konkurssia (2,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 061, mikä on 1 019 henkilöä (16,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2010–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2010–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-huhtikuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 231 konkurssia, mikä on 38 konkurssia (19,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 141 konkurssia, mikä on 14 konkurssia (11,0 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-huhtikuussa vireille 284 konkurssia, mikä on 37 konkurssia (11,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2014 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 19 29 29 94
Teollisuus ja kaivostoiminta 141 127 1 593 1 425
Rakentaminen 244 264 1 110 1 422
Kauppa 231 193 707 571
Kuljetus ja varastointi 93 93 386 651
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 79 83 300 399
Muut palvelut 284 321 927 1 500
Toimiala tuntematon 9 18 9 18
YHTEENSÄ 1 100 1 128 5 061 6 080

Lähde: Konkurssit 2014, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/04/konk_2014_04_2014-05-21_tie_001_fi.html