Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.5.2014

Antalet konkurser minskade med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2014 totalt 1 100 konkurser, dvs. 28 konkurser (2,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 061, vilket är 1 019 personer (16,8 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2010–2014

Anhängiggjorda konkurser under januari–april 2010–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–april inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral samt handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 231 konkurser, vilket är 38 konkurser (19,7 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 141 konkurser, vilket är 14 konkurser (11,0 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 284 konkurser under januari–april, vilket är 37 konkurser (11,5 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-april 2014 och 2013

Näringsgren Konkurser januari-april 2014 Konkurser januari-april 2013 Antalet anställda januari-april 2014 Antalet anställda januari-april 2013
Jord- och skogsbruk, fiske 19 29 29 94
Tillverkning och utvinning av mineral 141 127 1 593 1 425
Byggverksamhet 244 264 1 110 1 422
Handel 231 193 707 571
Transport och magasinering 93 93 386 651
Hotell- och restaurangverksamhet 79 83 300 399
Övriga tjänster 284 321 927 1 500
Näringsgrenen okänd 9 18 9 18
TOTALT 1 100 1 128 5 061 6 080

Källa: Konkurser 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/04/konk_2014_04_2014-05-21_tie_001_sv.html