Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-april 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-april 2014 Konkurser januari-april 2013 Antalet anställda januari-april 2014 Antalet anställda januari-april 2013
Nyland 387 355 2 300 2 329
Egentliga Finland 101 120 401 515
Satakunta 44 42 198 380
Egentliga Tavastland 28 40 114 145
Birkaland 90 84 466 452
Päijänne-Tavastland 43 52 175 191
Kymmenedalen 27 33 73 137
Södra Karelen 18 19 60 84
Södra Savolax 30 31 90 206
Norra Savolax 42 48 150 351
Norra Karelen 21 23 72 131
Mellersta Finland 43 45 170 225
Södra Österbotten 48 63 148 188
Österbotten 28 29 69 102
Mellersta Österbotten 12 20 56 125
Norra Österbotten 75 71 198 355
Kajanaland 16 12 64 25
Lappland 43 38 247 131
Åland 4 3 10 8
TOTALT 1 100 1 128 5 061 6 080

Källa: Konkurser 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-april 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/04/konk_2014_04_2014-05-21_tau_001_sv.html