Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.5.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–huhtikuussa 2018 edellisvuodesta 45,2 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–huhtikuussa 2018 pantiin vireille 942 konkurssia, mikä on 293 konkurssia (45,2 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 679, mikä on 1 505 henkilöä (47,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta 2017 vireille pantujen konkurssien määrä oli matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2014–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2014–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä tammi–huhtikuussa 2017 ja 2018 on suuri. Tämä johtui osittain verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä pienenee kuitenkin ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien, huhtikuussa 2018 pantiin vireille enää 8,3 prosenttia enemmän konkursseja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 296 konkurssia, mikä on 117 konkurssia (65,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2018 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 19 16 59 30
Teollisuus ja kaivostoiminta 88 58 778 555
Rakentaminen 181 153 1 034 832
Kauppa 176 137 509 505
Kuljetus ja varastointi 77 41 324 179
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 98 55 605 275
Muut palvelut 296 179 1 363 788
Toimiala tuntematon 7 10 7 10
YHTEENSÄ 942 649 4 679 3 174

Lähde: Konkurssit 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2018/04/konk_2018_04_2018-05-16_tie_001_fi.html