Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.5.2018

Antalet konkurser ökade med 45,2 procent under januari–april 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2018 totalt 942 konkurser, dvs. 293 konkurser (45,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 679, vilket är 1 505 personer (47,4 procent) fler än året innan. I början av år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.

Skillnaden mellan antalet anhängiggjorda konkurser under januari–april 2017 och 2018 är stor. Detta berodde delvis på den datasystemändring som skatteförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2016–2017. Till följd av den minskade skatteförvaltningens konkursansökningar fr.o.m. november 2016. Skillnaden mellan antalet anhängiggjorda konkurser minskar dock fr.o.m. första kvartalet, i april 2018 anhängiggjordes bara 8,3 procent fler konkurser än under motsvarande period året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 296 konkurser, vilket är 117 konkurser (65,4 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/04/konk_2018_04_2018-05-16_tie_001_sv.html