Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.3.2022

Konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa 2022 edellisvuodesta 3,1 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-helmikuussa 2022 pantiin vireille 402 konkurssia, mikä on 13 konkurssia (3,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1808, mikä on 907 henkilötyövuotta (33,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 28,7 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammi- helmikuussa 2018 – 2022

Vireille pannut konkurssit tammi- helmikuussa 2018 – 2022
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan toimialoja. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 84 konkurssia, mikä on 8 konkurssia (8,7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa pantiin vireille 50 konkurssia, mikä on 8 konkurssia (19,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoteen 2020 verrattuna vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maa- metsä- ja kalataloutta. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät teollisuuden ja kaivostoiminnan toimialalla (50,8 prosenttia) ja kaupan päätoimialalla (33,0 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2022 ja 2021

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2022 Konkurssit tammi-helmikuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2022 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2021
Maa-, metsä- ja kalatalous 14 16 29 27
Teollisuus ja kaivostoiminta 29 33 122 560
Rakentaminen 84 92 616 604
Kauppa 67 64 195 163
Kuljetus ja varastointi 33 36 178 329
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 50 42 156 282
Muut palvelut 124 130 511 748
Toimiala tuntematon 1 2 1 2
YHTEENSÄ 402 415 1 808 2 715

Lähde: Konkurssit 2022, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.03.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2022/02/konk_2022_02_2022-03-16_tie_001_fi.html