Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.3.2022

Antalet konkurser minskade med 3,1 procent under januari–februari 2022 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2022 totalt 402 konkurser, dvs. 13 konkurser (3,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 1808, vilket är 907 årsverken (33,4 procent) färre än året innan. Jämfört med motsvarande period år 2020 minskade antalet konkurser med 28,7 procent.


Källa: Konkurser 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2022/02/konk_2022_02_2022-03-16_tie_001_sv.html